Varma - Årsredovisning 2012

Användarguide

Välkommen till Varmas första elektroniska årsredovisning, som vi tagit fram för att bättre kunna betjäna våra kunder och intressentgrupper.

Vår årsredovisning finns endast i elektronisk form, men den kan skrivas ut i sin helhet, i färdigt paketerade delar eller i valda avsnitt med hjälp av verktygsmenyn i högra marginalen. I denna guide förklarar vi hur du ska använda den elektroniska årsredovisningen, dess verktygsmeny och materialbanken.

Årsredovisningen består av sex avsnitt: I korthet, Vi tryggar pensionerna, Placeringar, Förvaltning, Bokslut samt Gott arbete.

Avsnittet I korthet innehåller en presentation av bolaget och en summering av år 2012 inklusive grafer och nyckeltal. Under Vi tryggar pensionerna hittar du verkställande direktörens översikt och uppgifter om våra centrala affärsfunktioner. Avsnittet Placeringar redogör i detalj för tyngdpunkterna i och avkastningen av vår placeringsverksamhet 2012. Under Förvaltning finns bland annat en beskrivning av bolagets förvaltnings- och styrningssystem och en utredning över löner och arvoden. Avsnittet Bokslut omfattar styrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkningen, balansräkningen, finansieringsanalysen och noterna till bokslutet. Under Gott arbete har vi samlat några exempel på gott arbete från år 2012.

Navigering

I rullgardinsmenyn i huvudnavigeringen kan du enkelt förflytta dig direkt till en viss sida eller till huvudsidan av avsnittet. Du kan också orientera dig fram med hjälp av den avsnittsspecifika navigeringen i vänstra marginalen. Navigeringen syns i sin helhet längst ned på Sidkartan.

10.jpg

Sökfunktioner

Du kan använda sökfunktionen genom att skriva ett ord i sökfältet högst upp.

Verktyg

Ladda ned årsredovisningen

Med denna knapp kan du ladda ned Varmas årsredovisning som PDF-fil.

6.jpg

Lägg till en sida i din rapport

Du kan lägga till sidor i din egen rapport genom att klicka på denna knapp. Den sida på vilken du befinner dig kopieras då automatiskt till din rapport. Du kan granska innehållet i rapporten genom att klicka på Sammanställ din egen rapport.

5.jpg

Sammanställ din egen rapport

Hela årsredovisningen och dess olika avsnitt kan laddas ned som PDF-filer. Vissa tabeller kan dessutom laddas ned som Excel-filer. I materialbanken finns också de videoklipp som ingår i Varmas årsredovisning, såsom verkställande direktörens översikt, presentationen av Varmas grundläggande uppgift och prisvideon Gott arbete. Du kan sammanställa en egen rapport som du kan ladda ned som PDF-fil genom att välja enskilda sidor eller avsnitt i navigeringen.

7.jpg

9.jpg

Skriv ut

Med denna funktion öppnar du en utskrivbar version av den sida där du befinner dig.

1.jpg

Ordlista

Verktyget Ordlista leder dig till en separat sida med förklaringar på flera centrala termer.

3.jpg

Själva termerna är understreckade i den löpande texten. Genom att föra musen över det understreckade ordet får du fram en förklaringsbox. När du klickar på ordet kommer du till hela ordlistan.

8.jpg

Respons

Du kan berätta vad du tycker om årsredovisningen genom att klicka på Respons.

4.jpg

Dela

Med funktionen Dela kan du dela sidor från årsredovisningen per e-post eller i sociala medier (Twitter, LinkedIn och Facebook).

2.jpg