Varma - Årsredovisning 2012

Balansräkning
Moder-
bolaget
Moder-
bolaget
KoncernenKoncernen
31.12, mn €Noter2012201120122011
AKTIVA
Immateriella tillgångar
Övriga utgifter med lång verkningstid1732,141,432,141,4
Placeringar
Fastighetsplaceringar
Fastigheter och fastighetsaktier142 126,12 038,93 065,23 149,4
Lånefordringar hos företag inom samma koncern141 029,61 202,3
3 155,73 241,13 065,23 149,4
Placeringar i företag inom samma koncern
Aktier och andelar i företag inom samma koncern12134,34,30,70,8
Aktier och andelar i intresseföretag1213185,5175,5217,3206,7
189,7179,8218,0207,5
Övriga placeringar
Aktier och andelar1612 547,411 091,012 562,511 106,0
Penningmarknadsinstrument10 277,210 484,510 277,210 484,5
Fordringar på inteckningslån439,5611,5439,5611,5
Övriga lånefordringar181 935,82 249,01 935,82 249,0
Depositioner65,065,0
25 199,924 501,025 214,924 516,0
28 545,327 921,928 498,127 872,9
Fordringar
vid direktförsäkringsverksamhet
hos försäkringstagare153,1194,8153,1194,8
Övriga fordringar
Övriga fordringar630,5335,9632,9339,4
783,6530,6786,1534,2
Övriga tillgångar
Materiella tillgångar
Maskiner och inventarier173,44,33,44,3
Övriga materiella tillgångar170,90,80,90,8
4,35,14,35,1
Kassa och bank717,9610,6717,9610,7
722,2615,7722,2615,8
Aktiva resultatregleringar
Räntor och hyror157,5165,6158,6166,4
Övriga aktiva resultatregleringar21,16,321,26,4
178,5171,9179,8172,8
AKTIVA SAMMANLAGT30 261,829 281,530 218,329 237,1
Moder-
bolaget
Moder-
bolaget
KoncernenKoncernen
31.12, mn €2012201120122011
PASSIVA
Eget kapital
Garantikapital11,911,911,911,9
Övriga fonder80,876,680,876,6
Vinst/förlust från tidigare räkenskapsperioder0,30,3-50,2-66,0
Räkenskapsperiodens vinst4,35,00,920,7
2697,493,843,443,2
Minoritetsandel14,114,1
Försäkringsteknisk ansvarsskuld
Premieansvar2316 250,516 079,516 250,516 079,5
Ersättningsansvar2313 516,212 886,113 516,212 886,1
29 766,628 965,629 766,628 965,6
Skulder
av direktförsäkringsverksamhet8,37,28,37,2
Övriga skulder369,3145,4365,7137,3
377,6152,5374,0144,4
Passiva resultatregleringar20,169,620,269,7
PASSIVA SAMMANLAGT30 261,829 281,530 218,329 237,1