Varma - Årsredovisning 2012

12. Placeringar i företag inom samma koncern och i intresseföretag, moderbolaget
31.12.2012, mn €
Aktier och andelar i företag inom samma koncern
Anskaffningsutgift 1.14,3
Anskaffningsutgift 31.124,3
Aktier och andelar i intresseföretag
Anskaffningsutgift 1.1175,5
Ökningar11,2
Minskningar-1,3
Anskaffningsutgift 31.12185,5
Aktier och andelar i företag inom samma koncern
AndelAndelBokförings-
av allaav allavärde
31.12.2012Hemortaktierröstermn €
Tieto Esy AbHelsingfors14,4 %50,1 %0,9
Osakevarma OyHelsingfors100,0 %100,0 %3,3
4,3
Bostads- och fastighetsbolag1 604,3
Aktier och andelar i intresseföretag
AndelAndelBokförings-
av allaav allavärde
31.12.2012Hemortaktierröstermn €
NV Kiinteistösijoitus OyHelsingfors45,0 %45,0 %0,0
Realia Holding OyHelsingfors20,6 %20,6 %7,7
SATO OyjHelsingfors39,9 %39,9 %110,4
Technopolis OyjUleåborg24,1 %24,1 %59,0
VVT Kiinteistösijoitus OyHelsingfors40,0 %40,0 %0,0
Försäkringsaktiebolaget GarantiaHelsingfors30,5 %30,5 %8,4
185,5
Bostads- och fastighetsbolag11,4