Varma - Årsredovisning 2012

13. Placeringar i företag inom samma koncern och i intresseföretag, koncernen
31.12.2012, mn €
Aktier och andelar i företag inom samma koncern
Anskaffningsutgift 1.10,8
Minskningar-0,0
Anskaffningsutgift 31.120,7
Aktier och andelar i intresseföretag
Anskaffningsutgift 1.1206,7
Ökningar12,6
Minskningar-2,0
Anskaffningsutgift 31.12217,3
Aktier och andelar i företag inom samma koncern
AndelAndelBokförings-
av allaav allavärde
31.12.2012Hemortaktierröstermn €
Tieto Esy AbHelsingfors14,4 %50,1 %0,7
0,7
Aktier och andelar i intresseföretag
AndelAndelBokförings-
av allaav allavärde
31.12.2012Hemortaktierröstermn €
NV Kiinteistösijoitus OyHelsingfors45,0 %45,0 %0,0
Realia Holding OyHelsingfors20,6 %20,6 %6,2
SATO OyjHelsingfors39,9 %39,9 %143,1
Technopolis OyjUleåborg24,1 %24,1 %59,3
VVT Kiinteistösijoitus OyHelsingfors40,0 %40,0 %0,0
Försäkringsaktiebolaget GarantiaHelsingfors30,5 %30,5 %8,7
217,3
Bostads- och fastighetsbolag21,6