Varma - Årsredovisning 2012

14. Förändringar i fastighetsplaceringar
ModerbolagetKoncernen
ModerbolagetLånefordringarKoncernenLånefordringar
Fastigheter,hos företagFastigheter,hos företag
fastighets-inom sammafastighets-inom samma
31.12.2012, mn €aktierkoncernaktierkoncern
Anskaffningsutgift 1.12 360,81 202,34 164,4
Ökningar210,3148,9127,9
Minskningar-55,0-321,6-82,1
Anskaffningsutgift 31.122 516,11 029,64 210,1
Ackumulerade avskrivningar 1.1-180,4-887,7
Ackumulerade avskrivningar på sålda objekt5,419,6
Avskrivningar under räkenskapsperioden-18,8-102,3
Ackumulerade avskrivningar 31.12-193,8-970,4
Nedskrivningar 1.1-158,2-137,6
Nedskrivningar på sålda objekt0,40,4
Nedskrivningar under räkenskapsperioden-55,6-53,9
Återförda nedskrivningar0,6
Nedskrivningar 31.12-212,8-191,1
Uppskrivningar 1.116,616,6
Uppskrivningar 31.1216,616,6
Bokföringsvärde 31.122 126,11 029,63 065,2