Varma - Årsredovisning 2012

18. Övriga lånefordringar specificerade enligt säkerhet
Moder-
bolaget
Moder-
bolaget
KoncernenKoncernen
31.12, mn €2012201120122011
Bankgaranti841,71 089,3841,71 089,3
Borgen337,2349,7337,2349,7
Övrig säkerhet756,9810,0756,9810,0
Återstående anskaffningsutgift sammanlagt1 935,82 249,01 935,82 249,0