Varma - Årsredovisning 2012

20. Närståendelån
Moder-
bolaget
Moder-
bolaget
KoncernenKoncernen
31.12, mn €2012201120122011
Lån till koncernbolag982,6909,2
Lånetiden är i regel högst 15 år.
Räntan är i regel bunden till fast ränta eller beräkningsränta.