Varma - Årsredovisning 2012

22. Skulder till företag inom samma koncern
Moder-
bolaget
Moder-
bolaget
KoncernenKoncernen
31.12, mn €2012201120122011
Övriga skulder0,60,60,60,6