Varma - Årsredovisning 2012

23. Försäkringsteknisk ansvarsskuld
Moder-
bolaget
Moder-
bolaget
KoncernenKoncernen
31.12, mn €2012201120122011
Premieansvar
Framtida pensioner14 908,514 629,214 908,514 629,2
Ofördelat tilläggsförsäkringsansvar1 072,81 556,21 072,81 556,2
Fördelat tilläggsförsäkringsansvar78,773,778,773,7
Aktieavkastningsbundet tilläggsförsäkringsansvar190,4-179,6190,4-179,6
Premieansvaret sammanlagt16 250,516 079,516 250,516 079,5
Ersättningsansvar
Löpande pensioner12 408,611 765,912 408,611 765,9
Utjämningsbelopp1 107,61 120,21 107,61 120,2
Ersättningsansvar sammanlagt13 516,212 886,113 516,212 886,1
Försäkringsteknisk ansvarsskuld sammanlagt29 766,628 965,629 766,628 965,6