Varma - Årsredovisning 2012

26. Eget kapital
ModerbolagetKoncernen
31.12, mn €20122012
Garantikapital11,911,9
Övriga fonder 1.176,676,6
Överföring från vinsten år 20114,34,3
Övriga fonder 31.1280,880,8
Vinst/förlust från tidigare räkenskapsperioder5,3-45,3
Överföring till säkerhetsfonden-4,3-4,3
Utdelat i form av ränta på garantikapital-0,7-0,7
Överföring till styrelsens disposition-0,1-0,1
0,3-50,2
Räkenskapsperiodens vinst4,30,9
Eget kapital sammanlagt97,443,4