Varma - Årsredovisning 2012

28. Såsom vinst utdelningsbara medel
Moderbolaget
31.12, mn €2012
Räkenskapsperiodens vinst4,3
Övrigt eget kapital
Övriga fonder80,8
Vinst från tidigare räkenskapsperioder0,381,1
Såsom vinst utdelningsbara medel sammanlagt85,5