Varma - Årsredovisning 2012

Noter till resultaträkningen
1. Premieinkomst
Moder-
bolaget
Moder-
bolaget
KoncernenKoncernen
1.1–31.12, mn €2012201120122011
Direktförsäkring
Basförsäkring enligt ArPL
Arbetsgivarens andel3 072,12 938,13 072,12 938,1
Arbetstagarens andel962,7857,2962,7857,2
4 034,73 795,24 034,73 795,2
Tilläggspensionsförsäkring enligt APL6,36,76,36,7
Försäkring enligt minimivillkoren i FöPL189,7174,9189,7174,9
4 230,83 976,84 230,83 976,8
Återförsäkring0,00,00,00,0
Premieinkomst före återförsäkrares andel4 230,83 976,94 230,83 976,9
Återförsäkrares andel-0,1-0,2-0,1-0,2
Premieinkomst 1)4 230,73 976,64 230,73 976,6
Kreditförluster på premiefordringar
ArPL14,614,814,614,8
FöPL1,81,61,81,6
16,416,416,416,4
1)Med avdrag för kreditförluster