Varma - Årsredovisning 2012

2. Utbetalda ersättningar
Moder-
bolaget
Moder-
bolaget
KoncernenKoncernen
1.1–31.12, mn €2012201120122011
Direktförsäkring
Utbetalats till pensionstagare
Basförsäkring enligt ArPL4 168,13 875,84 168,13 875,8
Tilläggspensionsförsäkring enligt APL100,899,7100,899,7
Försäkring enligt minimivillkoren i FöPL230,9218,0230,9218,0
Tilläggspensionsförsäkring enligt FöPL0,60,50,60,5
4 500,54 194,04 500,54 194,0
Mottagen ersättning för ansvarsfördelning 1)
ArPL-pensioner-151,7-74,2-151,7-74,2
FöPL-pensioner-33,7-28,8-33,7-28,8
Andel av premien för arbetslöshetsförsäkringsfonden och av kostnadsfördelningen för pensionsdelar som tillvuxit under perioder utan lön-141,7-154,7-141,7-154,7
Statens FöPL-andel-5,7-11,5-5,7-11,5
Statens StPEL-ersättning-0,1-0,1-0,1-0,1
-332,9-269,2-332,9-269,2
Återförsäkring0,0-0,00,0-0,0
4 167,63 924,74 167,63 924,7
Kostnader för handläggning av ersättningar48,334,248,334,2
Kostnader för verksamhet för upprätthållande av arbetsförmågan 2)6,57,76,57,7
Utbetalda ersättningar före återförsäkrares andel4 222,53 966,64 222,53 966,6
Återförsäkrares andel-0,1-0,2-0,1-0,2
Utbetalda ersättningar sammanlagt4 222,43 966,54 222,43 966,5
1)I betald/mottagen ersättning för ansvarsfördelning inkluderas inte premieandelen för arbetslöshetsförsäkringsfonden, kostnadsfördelningen för pensionsdelar som tillvuxit under perioder utan lön, andelen för statens FöPL-andel eller StPEL-ersättning.
2)Under åren 2000–2012 uppgick de delar för hantering av risken för arbetsoförmåga som ingår i Varmas premieinkomst till sammanlagt 62 miljoner euro, och de användes till 96 procent till arbetshälsoprojekt som en del av ersättningskostnaderna. År 2012 uppgick hanteringsdelarna till 5,4 miljoner euro och överföringen till ersättningskostnader var 6,5 miljoner euro.