Varma - Årsredovisning 2012

3. Specifikation av nettointäkterna av placeringsverksamheten
Moder-
bolaget
Moder-
bolaget
KoncernenKoncernen
1.1–31.12, mn €2012201120122011
Intäkter av placeringsverksamheten
Intäkter av placeringar i företag inom samma koncern
Utdelningsintäkter0,40,5
Ränteintäkter0,00,0
0,40,50,0
Intäkter av placeringar i intresseföretag
Utdelningsintäkter13,48,3
13,48,3
Intäkter av fastighetsplaceringar
Utdelningsintäkter0,1
Ränteintäkter
Koncernbolag42,140,1
Övriga0,70,5
Övriga intäkter298,1294,1322,2317,0
340,1334,3322,9317,4
Intäkter av övriga placeringar
Utdelningsintäkter421,8436,7421,9436,9
Ränteintäkter365,2348,1365,2348,1
Övriga intäkter602,91 307,4602,91 307,4
1 389,92 092,31 390,02 092,4
1 743,92 435,31 712,92 409,9
Återförda nedskrivningar326,7163,6326,7163,6
Försäljningsvinster1 365,11 477,31 364,61 485,8
Sammanlagt3 435,74 076,33 404,24 059,3
Kostnader för placeringsverksamheten
Kostnader för fastighetsplaceringar-183,0-176,2-88,0-84,4
Kostnader för övriga placeringar-943,6-1 177,9-943,6-1 177,9
Räntekostnader-0,7-1,5-0,7-1,5
-1 127,3-1 355,6-1 032,4-1 263,7
Nedskrivningar och avskrivningar
Nedskrivningar-490,3-915,0-485,2-905,1
Byggnadsavskrivningar enligt plan-18,8-20,1-109,7-108,8
-509,1-935,1-594,9-1 013,8
Försäljningsförluster-925,7-1 836,0-925,7-1 836,0
Sammanlagt-2 562,2-4 126,6-2 553,0-4 113,5
Nettointäkter av placeringsverksamheten i resultaträkningen873,5-50,4851,2-54,2