Varma - Årsredovisning 2012

4. Posten ”Driftskostnader” i resultaträkningen
Moder-
bolaget
Moder-
bolaget
KoncernenKoncernen
1.1–31.12, mn €2012201120122011
Utgifter för anskaffning av försäkringar
Provisioner för direktförsäkringen1,51,91,51,9
Övriga utgifter för anskaffning av försäkringar8,96,08,96,0
10,37,910,37,9
Kostnader för handläggning av försäkringar36,335,136,335,1
Förvaltningskostnader
Lagstadgade avgifter
PSC:s kostnadsandel8,311,48,311,4
Justitieförvaltningsavgift1,10,91,10,9
Tillsynsavgift till Finansinspektionen0,60,70,60,7
10,013,010,013,0
Övriga förvaltningskostnader15,416,115,416,1
72,072,172,072,1