Varma - Årsredovisning 2012

5. Totala driftskostnader enligt funktion
Moder-
bolaget
Moder-
bolaget
KoncernenKoncernen
1.1–31.12, mn €2012201120122011
Utbetalda ersättningar
Kostnader för handläggning av ersättningar48,334,248,334,2
Kostnader för verksamhet för upprätthållande av arbetsförmågan6,57,76,57,7
54,841,954,841,9
Driftskostnader72,072,172,072,1
Kostnader för skötseln av placeringsverksamheten
Kostnader för fastighetsplaceringar5,15,95,15,9
Kostnader för övriga placeringar16,716,016,716,0
21,821,921,821,9
Totala driftskostnader sammanlagt148,7135,9148,7135,9