Varma - Årsredovisning 2012

8. Revisorsarvoden
Moder-
bolaget
Moder-
bolaget
KoncernenKoncernen
1.1–31.12, mn €2012201120122011
KPMG Oy Ab
Revisionsarvoden0,20,20,20,2
Skatterådgivning0,00,10,00,1
Övriga arvoden0,10,10,10,1
Övriga samfund
Skatterådgivning0,00,10,00,1