Varma - Årsredovisning 2012

Omkostnadsresultat
mn €20122011201020092008
Omkostnadsdelar som ingår i försäkringsavgiften125,4122,2123,0110,2113,5
Andelar av avgiften som står till förfogande för täckande av driftskostnader förorsakade av ersättningsavgöranden5,85,54,94,64,5
Övriga intäkter0,40,81,21,01,1
Omkostnadsinkomst sammanlagt131,5128,5129,0115,8119,1
Funktionsspecifika driftskostnader 1)-110,3-93,2-93,7-93,1-82,5
Driftskostnader sammanlagt-110,3-93,2-93,7-93,1-82,5
Omkostnadsresultat21,235,335,422,736,6
Driftskostnader i % av omkostnadsinkomsten8473738069

1) Exklusive driftskostnader för placeringsverksamheten och för verksamhet för upprätthållande av arbetsförmågan samt lagstadgade avgifter.

 

Verksamhet för upprätthållande av arbetsförmågan
31.12, mn €20122011201020092008
Premieinkomst; avgiftsdel för hanteringen av risken för arbetsoförmåga5,45,35,04,14,1
Ersättningskostnader; omkostnader för verksamhet för upprätthållande av arbetsförmågan6,57,76,03,94,3
Omkostnader för verksamhet för upprätthållande av arbetsförmågan/avgiftsdel för hanteringen av risken för arbetsoförmåga, %121,9144,9120,196,0104,2