Varma - Årsredovisning 2012

Placeringsfördelning till gängse värde
20122011201020092008
mn €%mn €%mn €%mn €%mn €%
Lånefordringar 1) 2 394,27,02 888,29,13 678,811,13 476,511,62 424,99,9
Obligationer 1) 2)10 670,631,09 485,429,87 092,621,49 150,130,68 708,535,4
inklusive räntefonder577,3100,768,799,6114,4
Penningmarknadsinstrument och depositioner 1) 2) 3) 1 533,54,51 873,15,91 083,13,31 715,65,72 038,28,3
inklusive räntefonder0,00,00,00,00,0
Aktier och andelar14 835,443,112 727,140,016 703,250,311 067,837,07 640,531,1
Fastighetsplaceringar 4)4 960,714,44 877,615,34 646,114,04 518,515,13 772,815,3
inklusive placeringsfonder och kollektiva investeringsföretag1 000,1902,7700,8594,1512,2
Övriga placeringar11,70,00,70,0-13,90,00,00,00,20,0
Placeringar sammanlagt34 406,1100,031 852,1100,033 189,8100,029 928,5100,024 585,2100,0
Obligationsportföljens modifierade duration4,3
1)Inklusive upplupna räntor.
2)Av räntefonderna ingår långräntefonderna i obligationerna och korträntefonderna i penningmarknadsinstrumenten.
3)Inklusive depositioner som ingår i placeringar i balansräkningen.
4)Inklusive andelar i sådana placeringsfonder, och placeringar i med dessa jämställbara kollektiva investeringsföretag, som investerar i fastigheter och fastighetssammanslutningar.