Varma - Årsredovisning 2012

Resultatanalys
31.12, mn €20122011201020092008
Resultatets uppkomst
Försäkringsrörelsens resultat-9,2-35,0145,111,673,9
Placeringsverksamhetens resultat till gängse värde1 189,4-1 378,01 874,02 151,1-4 318,0
+ Nettointäkter av placeringsverksamheten till gängse värde2 492,4-711,03 277,83 551,1-4 455,4
- Avkastningskrav på ansvarsskulden-1 303,0-667,1-1 403,9-1 400,1137,4
Omkostnadsresultat21,235,335,422,736,6
Totalresultat1 201,4-1 377,72 054,52 185,3-4 207,4
Disposition av resultatet
till förändring av solvensen1 123,4-1 450,71 965,42 124,3-4 244,4
till förändring av utjämningsbeloppet-12,6-38,1142,18,369,5
till förändring av verksamhetskapitalet1 136,0-1 412,61 823,32 116,0-4 313,9
till förändring av det ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret-483,4-753,1-324,91 038,7-1 860,5
till förändring av värderingsdifferenserna1 615,0-664,62 143,91 073,9-2 457,8
till förändring av ackumulerade bokslutsdispositioner0,00,00,00,00,0
till räkenskapsperiodens vinst4,35,04,33,34,4
till överföring till kundåterbäringar78,073,089,061,037,0
till komplettering av det fördelade tilläggsförsäkringsansvaret0,00,00,00,00,0
Sammanlagt1 201,4-1 377,72 054,42 185,3-4 207,4