Varma - Årsredovisning 2012

Nyckeltal och analyser
Sammandrag
31.12, mn €20122011201020092008
Premieinkomst, mn €4 230,73 976,63 735,23 399,73 431,0
Utbetalda pensioner och övriga ersättningar, mn € 1)4 167,53 924,63 652,93 265,92 998,1
Nettointäkter av placeringsverksamheten till gängse värde, mn €2 492,4-711,03 277,83 551,1-4 455,4
avkastning på investerat kapital, %7,7-2,111,014,1-15,2
Omsättning, mn €5 120,73 942,94 888,15 883,41 463,4
Totala driftskostnader, mn €148,7135,9132,0126,6117,5
% av omsättningen2,93,42,72,28,0
Driftskostnader som täckts med den omkostnadsdel som ingår i försäkringsavgiften110,393,293,793,182,5
% av ArPL-löne- och FöPL-arbetsinkomstsumman0,60,50,50,60,5
Totalresultat, mn €1 201,4-1 377,72 054,42 185,3-4 207,4
Ansvarsskuld, mn €29 766,628 965,629 088,827 789,324 205,0
Verksamhetskapital, mn €7 716,36 520,47 912,96 017,13 698,0
% av ansvarsskulden 2) 28,024,830,824,916,9
i förhållande till solvensgränsen2,42,52,32,82,8
Utjämningsbelopp, mn €1 107,61 120,21 158,31 016,21 007,8
Pensionsmedel, mn € 3) 35 198,432 782,333 570,130 126,825 468,5
Överföring till kundåterbäringar (%) av ArPL-lönesumman0,40,40,50,40,2
ArPL-lönesumma, mn €17 706,117 324,616 495,315 152,715 873,7
FöPL-arbetsinkomstsumma, mn €909,9880,0749,4732,6694,1
ArPL-försäkringar 4)27 60028 10028 30027 60027 400
ArPL-försäkrade498 500498 400488 300474 800480 200
FöPL-försäkringar41 28041 94038 40038 30038 400
Pensionstagare331 400330 000326 900322 900303 500
1)Utbetalda ersättningar i resultaträkningen exkl. kostnader för ersättningsverksamheten och verksamhet för upprätthållande av arbetsförmågan.
2) Relationstalet har räknats ut i % av den ansvarsskuld som används vid uträkningen av solvensgränsen.
3) Ansvarsskuld + värderingsdifferenser.
4) Försäkringar för arbetsgivare som ingått försäkringsavtal.