Varma - Årsredovisning 2012

Solvens
Verksamhetskapital och dess gränser (i % av den ansvarsskuld som används vid beräkningen av solvensgränsen)20122011201020092008
Solvensgräns11,89,913,39,06,1
Verksamhetskapitalets maximibelopp47,139,653,236,124,3
Verksamhetskapitalet 1)28,024,830,824,916,9

1) Inkluderar under åren 2008–2012 en post av utjämningsavsättningen som kan jämställas med verksamhetskapitalet.