Varma - Årsredovisning 2012

Placeringarna grupperade enligt risk
Bas-
fördelning
Risk-
fördelning
Risk-
fördelning
Avkast-
nings-%
Avkast-
nings-%
24 mån.
Volati-
Modi-
fierad
mn €, till gängse värde31.12.12%31.12.12%31.12.11%31.12.1231.12.11litetduration
Ränteplaceringar13 035,537,912 575,836,613 151,441,34,44,2
Lånefordringar2 441,07,12 441,07,12 947,89,33,23,9
OECD/EES-statsobligationer4 102,911,94 052,211,85 593,117,63,65,12,8 1)4,3 2)
Företagsobligationer4 958,114,45 347,415,53 030,99,58,14,9
Penningmarknadsinstrument och depositioner1 533,54,5735,22,11 579,55,00,71,0
Aktieplaceringar11 554,133,611 726,934,19 728,030,514,5-13,0
Noterade aktier8 393,824,48 566,624,96 883,421,614,9-18,917,1
Kapitalplaceringar2 394,37,02 394,37,02 099,16,613,09,6
Onoterade aktier766,12,2766,12,2745,62,315,520,7
Fastighetsplaceringar4 463,513,04 463,513,04 447,214,04,56,4
Direkta fastighetsplaceringar3 960,611,53 960,611,53 975,012,54,65,9
Fastighetsplaceringsfonder och kollektiva investeringar502,91,5502,91,5472,31,53,111,2
Övriga placeringar5 353,015,65 640,016,44 525,514,26,04,5
Hedgefonder3 779,411,03 779,411,03 571,511,26,83,52,6
Råvaruplaceringar2,50,0289,40,8112,90,4
Övriga placeringar1 571,14,61 571,14,6841,12,66,010,9
34 406,1100,034 406,1100,031 852,1100,07,7-2,14,2
1)Volatiliteten har beräknats utifrån alla obligationer (inte bara statsobligationer).
2)Modifierad duration för alla obligationer.