Varma - Årsredovisning 2012

Varmas balansräkning och resultaträkning till gängse värden
Balansräkning till gängse värden, moderbolaget
31.12, mn €201220112010
AKTIVA
Placeringar34 40631 85233 190
Fordringar1 2081 1571 019
Inventarier364643
35 65133 05534 252
PASSIVA
Eget kapital979389
Värderingsdifferenser5 4003 7754 444
Utjämningsavsättning som jämställs med verksamhetskapitalet1 1471 0961 070
Ofördelat tilläggsförsäkringsansvar1 0731 5562 309
Verksamhetskapital sammanlagt7 7166 5207 913
Fördelat tilläggsförsäkringsansvar (till återbäringar)797489
Aktieavkastningsbundet tilläggsförsäkringsansvar190-180263
Utjämningsbelopp1 1081 1201 158
Utjämningsavsättning som jämställs med verksamhetskapitalet-1 147-1 096-1 070
Egentlig ansvarsskuld27 31726 39525 269
Sammanlagt27 46826 24025 620
Övriga skulder388221630
35 65133 05534 252
Resultaträkning till gängse värden, moderbolaget
1.1–31.12, mn €201220112010
Premieinkomst4 2313 9773 735
Utbetalda ersättningar-4 168-3 925-3 653
Förändring i ansvarsskulden-1 219-596-1 190
Placeringsverksamhetens nettoresultat2 510-6933 299
Totala driftskostnader-149-136-132
Skatter-4-5-5
Totalresultat 1)1 201-1 3782 054

1) Resultat till gängse värde före förändring i tilläggsförsäkringsansvar och utjämningsbelopp.