Varma - Årsredovisning 2012

Styrelsens förslag till disposition av vinsten
Medel utdelningsbara såsom vinst enligt noterna till bokslutet85 470 751,66euro
Styrelsen föreslår att räkenskapsperiodens vinst disponeras enligt följande:4 337 890,66euro
till säkerhetsfonden (fri fond) överförs3 700 000,00euro
på garantikapitalet betalas ränta552 206,08euro
till styrelsens disposition överförs60 000,00euro
på vinst- och förlustkontot lämnas25 684,58euro
Helsingfors den 14 februari 2013
Sakari Tamminen
Kari JordanMikko MäenpääRiku Aalto
Mikael AroJohanna IkäheimoAri Kaperi
Lasse LaatunenKarsten SlotteKari Stadigh
Kai TelanneVeli-Matti TöyryläMatti Vuoria, verkställande direktör