Varma - Årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden 2012

  • Totalresultatet var 1 201 (-1 378) miljoner euro, och balansomslutningen enligt gängse värden 35,7 (33,1) miljarder euro.
  • Varma hade alltjämt den starkaste solvensen i branschen, 7 716 (6 520) miljoner euro, dvs. 28,0 (24,8) procent av ansvarsskulden.
  • Avkastningen av placeringarna var 7,7 (-2,1) procent, och placeringarnas marknadsvärde 34,4 (31,9) miljarder euro.
  • Bolagets omkostnadsresultat var 21,2 (35,3) miljoner euro.

 Varma2012_graafit_SWE_21.jpg