Varma - Årsredovisning 2012

Driftskostnader

För de driftskostnader som ska täckas med omkostnadsinkomsten i försäkringsavgiften använde Varma 84 (73) procent av de erhållna omkostnadsdelarna som ingår i arbetspensionsförsäkringsavgifterna. Driftskostnadseffektiviteten försvagades jämfört med föregående år till följd av de stora projektsatsningar som krävdes för att förnya systemet för hanteringen av pensionsansökningar. En effektiv verksamhet gagnar kunderna i form av kundåterbäringar. Varma strävar efter att förvalta både nuvarande och framtida pensionstagares tillgångar så effektivt som möjligt.

Varma2012_graafit_SWE_.jpg

Högre effektivitet förutsätter förutom skalekonomi även kontinuerlig kontroll av personalresurserna och i synnerhet datasystemskostnaderna, eftersom dessa står för merparten av Varmas driftskostnader. De totala driftskostnaderna steg från året innan till 149 (136) miljoner euro. Varma har preciserat avskrivningstiderna för betydande informationsförvaltningssystem.

Varma deltar aktivt i administrationen av arbetspensionsanstalternas gemensamma datasystemen och förutsätter såväl kostnadseffektivitet som transparens i kostnaderna.