Varma - Årsredovisning 2012

Personalen

I tabellen nedan redogörs för det genomsnittliga antalet anställda och de utbetalda lönerna under räkenskapsperioden.

 

20122011201020092008
Medelantal anställdaModerbolaget572588601615629
Löner och arvoden, mn euroModerbolaget37,039,536,934,334,6

Medelantalet anställda i Tieto Esy Ab, som fogats till koncernbokslutet genom kapitalandelsmetoden, var 101 år 2012.

I slutet av året arbetade 65 procent av de anställda på avdelningarna för pensionsförsäkring och kundservice, 13 procent inom placeringsfunktionerna och 22 procent inom de övriga funktionerna.