Varma - Årsredovisning 2012

Förvaltning

Varmas centrala förvaltningsorgan är bolagsstämman, förvaltningsrådet, styrelsen och verkställande direktören.

Varmas förvaltning grundar sig på lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag. Varma följer den finska koden för bolagsstyrning till den del den är tillämplig på arbetspensionsbolagens verksamhet. Koden för bolagsstyrning finns på Värdepappersmarknadsföreningens webbplats.

Varmas förvaltningsprinciper utgår från bolagets grundläggande uppgift, att trygga pensionerna. Det lagstadgade arbetspensionssystemet uppkom på sin tid genom en överenskommelse mellan statsmakten och arbetsmarknadsorganisationerna. Trepartsmodellen innehar alltjämt en viktig roll i utvecklingen av systemet. Arbetsmarknadsorganisationerna deltar också i arbetspensionsbolagens förvaltning.

Det centrala målet är att effektivt säkerställa verksamhetens och förvaltningens transparens, vilket i sin tur främjar även det allmänna förtroendet för arbetspensionssystemet.

Närmare information om Varmas förvaltning och ledning samt om bolaget finns på vår webbplats.

Koden för bolagsstyrning finns på Värdepappersmarknadsföreningens webbplats.

 

Beskrivning av förvaltnings- och styrningssystemet

hallinto_SWE.jpg

Läs mer om Varmas förvaltnings- och styrningssystem.