Varma - Årsredovisning 2012

Övriga risker

Den ekonomiska utvecklingen kommer under de närmaste åren att präglas av den rådande eurokrisen, de offentliga ekonomiernas skuldsättning och den avmattade tillväxten i den totala globala efterfrågan. Finlands ekonomi står inför flera strukturella utmaningar. De offentliga utgifterna ökar kraftigt, utbudet på arbetskraft försvagas i takt med att befolkningen blir allt äldre, och dessutom minskar industriverksamheten i vårt land.

I takt med de växande strukturella utmaningarna i Finlands ekonomi ökar också risken för att finansieringsbalansen i arbetspensionssystemet försvagas på lång och medellång sikt, i synnerhet om resultaten av 2017 års pensionsreform inte uppfyller målen för ett ekonomiskt och socialt hållbart pensionssystem. Den rådande ekonomiska krisen medför dessutom en risk för att arbetspensionsbranschen måste regleras på ett sätt som leder till ökade kostnader.

I hanteringen av dessa risker samarbetar Varma med sina intressegrupper och andra aktörer i branschen och utvecklar sina processer för att ha beredskap att i sin egen verksamhet i tid reagera på eventuella förändringar i arbetspensionssystemet.