Varma - Årsredovisning 2012

Ledamöter i förvaltningsrådet

Presidium

 • Tapio Kuula
  • Ordförande
  • f. 1957
  • Verkställande direktör, Fortum Abp
  • Mandatperioden utgår 2015
 • Martti Alakoski
  • Vice ordförande
  • f. 1953
  • Ordförande, Elbranschernas fackförbund rf
  • Mandatperioden utgår 2013
 • Kari Jordan
  • Vice ordförande
  • f. 1956
  • Bergsråd
  • Koncernchef, Metsä Group
  • Mandatperioden utgår 2015*

Ledamöter

 • Juri Aaltonen
  • f. 1969
  • Ordförande, Tjänstemannaförbundet för specialbranscher ERTO rf
  • Mandatperioden utgår 2015
 • Berndt Brunow
  • f. 1950
  • Styrelseordförande, Oy Karl Fazer Ab
  • Mandatperioden utgår 2013
 • Erkki Etola
  • f. 1945
  • Verkställande direktör, Oy Etola Ab, Oy Etra Ab och Tiiviste Group Oy
  • Mandatperioden utgår 2014
 • Stig Gustavson
  • f. 1945
  • Bergsråd
  • Styrelseordförande, Konecranes Abp
  • Mandatperioden utgår 2013
 • Ilkka Hallavo
  • f. 1956
  • Styrelseledamot, Danske Bank Abp
  • Mandatperioden utgår 2013
 • Tauno Heinola
  • f. 1953
  • Verkställande direktör, ABB Oy
  • Mandatperioden utgår 2014
 • Tapio Korpeinen
  • f. 1963
  • Ekonomi- och finansieringsdirektör, UPM-Kymmene Oyj
  • Mandatperioden utgår 2014
 • Päivi Kärkkäinen
  • f. 1955
  • Chefdirektör, Stiftelsen för Finlands Nationalopera
  • Mandatperioden utgår 2015
 • Riitta Laitasalo
  • f. 1955
  • Personaldirektör, Kesko Abp
  • Mandatperioden utgår 2015
 • Olli Luukkainen
  • f. 1957
  • Ordförande, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ
  • Mandatperioden utgår 2013
 • Ilkka Nokelainen
  • f. 1957
  • Huvudförtroendeman, Stora Enso Abp
  • Mandatperioden utgår 2015
 • Jari Paasikivi
  • f. 1954
  • Verkställande direktör, Oras Invest Ab
  • Mandatperioden utgår 2015
 • Hannu Penttilä
  • f. 1953
  • Verkställande direktör, Stockmann Oyj Abp
  • Mandatperioden utgår 2014
 • Antti Piippo
  • f. 1947
  • Teknologie doktor h.c.
  • Mandatperioden utgår 2013
 • Markus Rauramo
  • f. 1968
  • Ekonomidirektör, Fortum Abp
  • Mandatperioden utgår 2013
 • Pertti Saarela
  • f. 1957
  • Divisionschef, VR-Group Ab
  • Mandatperioden utgår 2013
 • Kari Sairo
  • f. 1955
  • Ekonomichef, Metallarbetarförbundet rf
  • Mandatperioden utgår 2014
 • Mika Seitovirta
  • f. 1962
  • Verkställande direktör, Outokumpu Abp
  • Mandatperioden utgår 2014
 • Saana Siekkinen
  • f. 1972
  • Utvecklingsdirektör, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
  • Mandatperioden utgår 2015
 • Antti Sippola
  • f. 1955
  • Direktör, SOK:s affärsverksamhet, SOK-koncernen
  • Mandatperioden utgår 2015
 • Jorma J. Takanen
  • f. 1946
  • Verkställande direktör, Sievi Capital Oyj
  • Styrelseordförande, Scanfil Oyj
  • Mandatperioden utgår 2015
 • Kari Virta
  • f. 1970
  • Verkställande direktör, ISS Palvelut Oy
  • Mandatperioden utgår 2014
 • Anssi Vuorio
  • f. 1965
  • Direktör för ict- och kommunikationssektorn, Fackförbundet Pro
  • Mandatperioden utgår 2014
 • Göran Åberg
  • f. 1956
  • Verkställande direktör, Oy Schenker East Ab
  • Mandatperioden utgår 2013
 • Pekka Soini har avgått från förvaltningsrådet 1.9.2012.

  * Ledamotskapet upphörde 31.12.2012; Kari Jordan har valts till styrelseledamot i Varma från 1.1.2013.

Mandatperioder som upphört vid den ordinarie bolagsstämman 22.3.2012

 • Matti Huutola
  • f. 1959

 • Seppo Koskinen
  • f. 1946
 • Leena Saarinen
  • f. 1960
 • Pekka Tefke
  • f. 1950