Varma - Årsredovisning 2012

Konsultativa nämnder

Varma vill ha en öppen samhällsdialog, lyssna till kundernas önskemål och utveckla verksamheten utgående från deras behov. De fem konsultativa nämnderna som verkar vid Varma stöder dessa mål. Nämnderna har i huvudsak en rådgivande funktion. Nämndernas mandatperiod är tre år, och ledamöterna utnämns av Varmas styrelse.