Varma - Årsredovisning 2012

Konsultativa nämnden för arbetsgivare

Konsultativa nämnden för arbetsgivare har i uppgift att främja växelverkan och informationsförmedlingen mellan Varma och arbetsgivarna. Nämnden, som består av kundföretagens arbetsgivarrepresentanter, följer upp ärenden som hänför sig till lagen om pension för arbetstagare (ArPL) samt ger utlåtanden och rekommendationer i anknytning till företagens pensionsförsäkringar och utvecklingen av dem.

 • Ordförande Timo Salli, verkställande direktör, Katsa Oy
 • Vice ordförande Tuomo Aine, verkställande direktör, Harjavalta Oy
 • Eila Annala, verkställande direktör, PlusTerveys Oy
 • Matti Bergendahl, verkställande direktör, Mehiläinen Oy
 • Harri Broman, kommerseråd, verkställande direktör, Broman Group Oy
 • Juha Hetemäki, direktör, Skanska Oy
 • Timo Hiltunen
 • Jukka Hyryläinen, verkställande direktör, KATKO Oy
 • Matti Hyytiäinen, verkställande direktör, PKC Group Oyj
 • Erkki Kaunisto, koncernchef, Sähkö-Kaunisto Oy
 • Jari Kokkonen, apotekare
 • Pekka Kopra, verkställande direktör, Versowood Oy
 • Terhi Kotkansalo, verkställande direktör, Servisole Oy Siivouspalvelu
 • Heikki Kovanen, verkställande direktör, Kovanen Yhtiöt Oy
 • Eero Leskinen, placeringsdirektör, partner, Sentica Partners Oy
 • Kalle Lähdesmäki, kommerseråd, verkställande direktör, Minimani-Yhtiöt Oy
 • Olli Manner, verkställande direktör, Elomatic-yhtiöt
 • Heikki Marva, verkställande direktör, Marva Group Oy
 • Ilkka Mäkelä, verkställande direktör, Saarioinen Oy
 • Jyrki Mäki, verkställande direktör, Atoy Oy
 • Hilkka Nousiainen
 • Jari Ollila, styrelseordförande, Purso Oy
 • Virpi Paasonen, verkställande direktör, CWT Kaleva Travel Oy
 • Paul Paukku, Föreningen för professionellt styrelsearbete i Finland
 • Matti Perkonoja
 • Markku E. Rentto, verkställande direktör, Neo Industrial Plc
 • Seppo Saarelainen, industriråd, verkställande direktör, Betonimestarit Oy
 • Risto Salo, styrelseordförande, Hollming Oy
 • Harri Savolainen, verkställande direktör, NCC Rakennus Oy
 • Jorma Siren, verkställande direktör, Abloy Oy
 • Pekka Sivonen, styrelseledamot, Digia Oyj
 • Jukka Suovanen, verkställande direktör, Odum Oy
 • Heikki Takamäki, kommerseråd, verkställande direktör, Heikki Takamäki Oy/Rauta-Otra Nekala
 • Petteri Wallden, styrelseordförande, Nokian Renkaat Oyj
 • Heikki Väänänen, verkställande direktör, Tokmanni Oy
 • Eero Väätäinen, direktör, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö
 • Pertti Yliniemi, styrelseordförande, Lapland Hotels-koncernen