Varma - Årsredovisning 2012

Konsultativa nämnden för pensionsärenden

Konsultativa nämnden för pensionsärenden består av representanter för Varma och arbetsmarknadsorganisationerna. Nämnden ger rekommendationer som berör invalidpensioner.

  • Ordförande Jyrki Rasi, pensionsdirektör, Varma
  • Vice ordförande Jukka Kivekäs, överläkare, Varma
  • Lasse Laatunen, direktör i arbetsmarknadsfrågor, Finlands Näringsliv EK
  • Saana Siekkinen, utvecklingsdirektör, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
  • Juhani Siira, förbundssekreterare, Pappersarbetareförbundet rf
  • Riitta Työläjärvi, social- och hälsovårdspolitisk sakkunnig, Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf
  • Anja Uljas, utvecklingsdirektör, Suomen Ekonomiliitto - Finlands Ekonomförbund - SEFE ry
  • Riitta Wärn, sakkunnig, Finlands Näringsliv EK

I nämndens möten deltar från Varma även direktör för pensionstjänster Arto Hartikainen och chefen för avgöranden Kari Ahtiainen.