Varma - Årsredovisning 2012

Konsultativa nämnden för pensionstagare

Syftet med konsultativa nämnden för pensionstagare är att utveckla samarbetet mellan Varma och pensionstagarna. Nämnden består av pensionstagare runtom i Finland samt sakkunnigledamöter. Varmas styrelse utnämner ledamöterna för tre år i sänder.

 • Venho Takkinen, ordförande
 • Antti Viinikka, vice ordförande
 • Hemmo Auvinen
 • Kari Halme
 • Aulikki Kananoja, sakkunnigledamot
 • Pirkko Lahti
 • Marja Leppänen
 • Pekka Luoma
 • Heikki Malin
 • Pekka Merenheimo
 • Tarja Nyman
 • Maj-Len Remahl
 • Hannu Roine
 • Risto Siivola
 • Sakari Tola, sakkunnigledamot
 • Hilppa Vienonen