Varma - Årsredovisning 2012

Ledningsgruppen

Matti Vuoria

Verkställande direktör

f. 1951, vicehäradshövding, kandidat i humanistiska vetenskaper

Central arbetserfarenhet:

Heltidsanställd styrelseordförande, Fortum Abp 1998–2003; Kanslichef, handels- och industriministeriet 1992–1998

Vice styrelseordförande i Sampo Abp och Wärtsilä Oyj Abp, I vice styrelseordförande i Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf, styrelseledamot i Stora Enso Abp och Finansbranschens Centralförbund samt styrelseordförande i Värdepappersmarknadsföreningen

Verkställande direktör sedan 2004

Matti_vuoria.jpg

Hannu Tarvonen

Ställföreträdare för verkställande direktören

f. 1952, diplomingenjör

Central arbetserfarenhet:

Marknadsdirektör, Pensions-Sampo 1996–1998

Styrelseledamot i Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva, Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö och Vierumäki Country Club Oy

Ledamot i ledningsgruppen sedan 1998. Hannu Tarvonen avgick med pension 31.12.2012.

Hannu_tarvonen.jpg

Risto Murto

Vice verkställande direktör, Placeringar

f. 1963, ekonomie doktor

Central arbetserfarenhet:

Verkställande direktör, Opstock Oy 2000–2005; Direktör, Opstock Oy 1997–2000

Vice styrelseordförande i VVO-koncernen Abp, styrelseledamot i Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva och Nokian Renkaat Oyj, styrelseordförande i NV Kiinteistösijoitus Oy och VVT Kiinteistösijoitus Oy

Ledamot i ledningsgruppen sedan 2006

Risto_murto.jpg

Eija Kaipainen-Perttula

Direktör, Försäkringstjänster och utvecklingsverksamhet

f. 1958, filosofie magister

Central arbetserfarenhet:

Direktör för försäkrings- och storkundskontakter, Varma 2006–2007; Försäkringsdirektör, Varma 2002–2006

Styrelseledamot i Pensionsskyddscentralen, Utvecklingsstiftelsen för försäkringskunskap och Finska finans- och försäkringsbranschens förlag Ab FINVA

Ledamot i ledningsgruppen sedan 2007

Eija_kaipainen-perttula.jpg

Timo Kaisanlahti

Direktör, Administration

f. 1962, juris doktor, ekonomie magister

Central arbetserfarenhet:

Konsultativ tjänsteman, Finansministeriet 2004‒2005; Konsultativ tjänsteman, Trafikministeriet 2003–2004; Jurist, KLegal Oy 2003; Jurist, Varma-Sampo 2001–2002; Konsultativ tjänsteman, Handels- och industriministeriet 1996–2000

Ordförande i Bokföringsnämnden, medlem i Centralhandelskammarens inlösningsnämnd

Ledamot i ledningsgruppen sedan 2007

Timo_kaisanlahti.jpg

Tiina Kurki

Direktör, Dataadministration

f. 1961, Master of Business Administration

Central arbetserfarenhet:

BCIO, Nordea Bank Finland Abp 2011–2012; Ledningsuppdrag inom Group IT-dataadministrationen, Nordea Bank Finland Abp 2008–2011; Vice President, TietoEnator Abp 2002–2008; Avdelningschefs- och expertuppgifter, TietoEnator Abp 1986–2002

Ledamot i ledningsgruppen sedan 2012

Tiina_kurki.jpg

Ville-Veikko Laukkanen

Direktör, Kundkontakter

f. 1970, juris kandidat

Central arbetserfarenhet:

Direktör, ledamot i ledningsgruppen, Nordea Bank Finland Abp 2010–2012; Landschef, Tryg Finland/Nordea Skadeförsäkring 2003–2010; Direktör, Tryg Finland/Nordea Skadeförsäkring 2001–2003; Direktör, AIG Europe S.A. Finland 1999–2001; Jurist, Försäkringsaktiebolaget Sampo 1996–1999; Finansbranschens centralförbund, medlem i direktionen för skadeförsäkring 2006–2010; Nordea Fondbolag Finland Ab, styrelseledamot 2010–2011

Ledamot i ledningsgruppen sedan 2012

Ville_veikko_laukkanen.jpg

Pasi Mustonen

Direktör, Aktuariefunktionen

f. 1964, filosofie magister, SGF

Central arbetserfarenhet:

Aktuarie, Varma-Sampo 1998–2001; Aktuarie, Pensions-Sampo 1996–1998

Medlem i Pensionsskyddscentralens representantskap

Ledamot i ledningsgruppen sedan 2004

Pasi_mustonen.jpg

Jouko Oksanen

Direktör, Ekonomiförvaltning

f. 1951, ekonomie magister

Central arbetserfarenhet:

Ekonomidirektör, Pensions-Varma 1990–1998

Styrelseledamot i Ahlström Capital Oy, HYKSin kliiniset palvelut Oy och If Skadeförsäkring AB (publ) 

Ledamot i ledningsgruppen sedan 1998. Jouko Oksanen avgick med pension 1.9.2012.

Jouko_oksanen.jpg

Irmeli Otava-Keskinen

Direktör, Dataadministration

f. 1950, filosofie kandidat

Central arbetserfarenhet:

IT-direktör, Pensions-Varma 1996–1998

Styrelseordförande i Tieto Esy Ab

Ledamot i ledningsgruppen sedan 2007. Irmeli Otava-Keskinen avgick med pension 31.12.2012.

Irmeli_otava-keskinen.jpg

Pekka Pajamo

Direktör, Ekonomiförvaltning

f. 1962, ekonomie magister

Central arbetserfarenhet:

KPMG Oy Ab 1988–2012: CGR-revisor 1993–2012, partner 1998–2012

Ledamot i ledningsgruppen sedan 2012

Pekka_pajamo2.jpg

Satu Perälampi

Direktör, Kommunikation

f. 1970, ekonomie magister

Central arbetserfarenhet:

Direktör, koncernkommunikation och investerarrelationer, Pöyry Oyj 2007–2009; Chef, investerarrelationer, Pöyry Oyj 2000–2007

Ledamot i ledningsgruppen sedan 2009

Satu_peralampi.jpg

Jyrki Rasi

Direktör, Pensionstjänster

f. 1966, vicehäradshövding

Central arbetserfarenhet:

Avdelningschef, Varma 1999–2006; Jurist, Pensions-Sampo 1996–1998

Styrelseledamot i Tieto Esy Ab 

Ledamot i ledningsgruppen sedan 2007

Jyrki_rasi.jpg

Mari Laine

Personalrepresentant

f. 1974, tradenom

Central arbetserfarenhet:

ArPL-avgiftsexpert, Varma 2005–

Ledamot i ledningsgruppen sedan 2010

Mari_laine.jpg

Tuomas Virtanen

Personalrepresentant

f. 1974, tradenom

Central arbetserfarenhet:

Huvudplanerare, Pensionstjänster, Varma 2009–; Programansvarig, projektchef TietoEnator Esy 1998–2009

Ledamot i ledningsgruppen sedan 2012

Tuomas_virtanen.jpg

Varmas chefsmatematiker är Pasi Mustonen. Företagets överläkare är Jukka Kivekäs.