Varma - Årsredovisning 2012

Styrelseledamöter

Sakari Tamminen

Ordförande

f. 1953, bergsråd, ekonomie magister

Verkställande direktör för Rautaruukki Abp, styrelseledamot i Varma sedan 2008, mandatperioden utgår 2013

Ordförande i Finlands stål- och metallproducenters förening rf, vice styrelseordförande i Sanoma Abp, styrelseledamot i Teknologiindustrin rf, Näringslivets delegation EVA, Näringslivets forskningsinstitut ETLA, Finsk-ryska handelskammarföreningen – FRHK rf och World Steel Association samt vice ordförande i European Steel Association (EUROFER).*

Sakari_tamminen.jpg

Ole Johansson

Vice ordförande

f. 1951, bergsråd, diplomekonom

Styrelseledamot i Varma sedan 2005

Styrelseordförande i Outokumpu Abp och Eq Oyj, styrelseledamot i Svenska Handelsbanken AB och Näringslivets delegation EVA. Ledamotskapet upphörde 31.12.2012.

Ole_johansson.jpg

Mikko Mäenpää

Vice ordförande

f. 1954, juris kandidat

Ordförande i Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf, styrelseledamot i Varma sedan 2000, mandatperioden utgår 2015

Medlem i Pensionsskyddscentralens representantskap, medlem i Ekonomiska Rådet, styrelseledamot i Nordens Fackliga Samorganisation och Europas Fackliga Samorganisation samt förvaltningskommittéledamot i Trade Union Advisory Committee to the OECD.

Mikko_maenpaa.jpg

Riku Aalto

f. 1965, magister i administrativa vetenskaper

Ordförande i Metallarbetarförbundet rf, styrelseledamot i Varma sedan 2012, mandatperioden utgår 2014

Styrelseordförande i VVO-koncernen Abp, vice ordförande för delegationen Industrins Löntagare, styrelseledamot i Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf, Työväen Opintorahasto och VR-Group Ab samt förvaltningsrådsledamot i Arbetslöshetsförsäkringsfonden.

Riku-Aalto.jpg

Mikael Aro

f. 1965, emBa

Verkställande direktör för VR-Group Ab, styrelseledamot i Varma sedan 2010, mandatperioden utgår 2015

Styrelseordförande i VR Track Oy, Avecra Oy, Corenet Oy och Finnkino Oy samt styrelseledamot i Altia Abp och Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf.*

Mikael_Aro.jpg

Johanna Ikäheimo

f. 1968, magister i administrativa vetenskaper

Styrelseordförande i Lappset Group Ab, styrelseledamot i Varma sedan 2009, mandatperioden utgår 2013

Styrelseordförande i FEPI-Federation of European Play Industry.*

Johanna_ikaheimo.jpg

Ari Kaperi

f. 1960, ekonomie magister

Vice verkställande direktör för Nordea Bank AB (publ), styrelseledamot i Varma sedan 2010, mandatperioden utgår 2015

Vice ordförande i styrelsen för Finansbranschens Centralförbund FC, ledamot i förvaltningsrådet vid Kreditlaget samt medlem av delegationerna vid Turun Yliopistosäätiö, Näringslivets delegation EVA och Näringslivets forskningsinstitut ETLA.*

Ari_kaperi.jpg

Lasse Laatunen

f. 1950, juris kandidat

Direktör i arbetsmarknadsfrågor vid Finlands Näringsliv EK, styrelseledamot i Varma sedan 1998, mandatperioden utgår 2015

Styrelseledamot i Pensionsskyddscentralen, Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund (OFF) och Folkpensionsanstalten.

Lasse_laatunen.jpg

Karsten Slotte

f. 1953, diplomekonom

Koncernchef för Oy Karl Fazer Ab, styrelseledamot i Varma sedan 2009, mandatperioden utgår 2014

Styrelseledamot i Onninen Oy, Fiskars Abp, Finlands Livsmedelsindustriförbund rf, Finsk-svenska handelskammaren, Finlands Näringsliv EK, TT-stiftelsen och Finsk-ryska handelskammarföreningen – FRHK rf.*

Karsten_slotte.jpg

Kari Stadigh

f. 1955, diplomingenjör, diplomekonom

Koncernchef för Oy Sampo Abp, styrelseledamot i Varma sedan 2008, mandatperioden utgår 2014

Styrelseordförande i Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva, Mandatum Livförsäkringsaktiebolag, If Skadeförsäkring Holding AB (publ) och Finansbranschens Centralförbund FC, vice ordförande i styrelsen för Finlands Näringsliv EK samt styrelseledamot i Nokia Abp och Nordea Bank AB.*

Kari_stadigh.jpg

Kai Telanne

f. 1964, ekonomie magister

Verkställande direktör för Alma Media Abp, styrelseledamot i Varma sedan 2009, mandatperioden utgår 2014

Styrelseordförande i Talentum Abp och styrelseledamot i Teleste Abp.*

Kai_telanne.jpg

Veli-Matti Töyrylä

f. 1953, ekonom

Kundansvarig direktör vid Nordea Bank Finland Abp, Nordeas Organisationsbank, styrelseledamot i Varma sedan 2011, mandatperioden utgår 2013

Styrelseordförande i stödstiftelsen för ekonomiska och tekniska vetenskaper Kaute samt medlem i pensionsarbetsgruppen vid AKAVA rf.

Velimatti_toyryla.jpg

Ersättare

Mikko Ketonen

f. 1945, ekonom

Styrelseordförande och verkställande direktör vid TS-Yhtymä Oy, ersättare i Varmas styrelse sedan 1998, mandatperioden utgår 2013

Styrelseordförande i Priimus Group Oy, Hansaprint Oy, Salon Seudun Sanomat Oy och Polytypos Oy.*

Mikko_ketonen.jpg

Arto Kuusiola

f. 1952, ekonomie magister

Ekonomidirektör och ledningsgruppsledamot vid Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf, ersättare i Varmas styrelse sedan 2012, mandatperioden utgår 2013

Styrelseordförande i bostadsstiftelsen Asuntosäätiö samt Internal Auditor vid International Trade Union Confederation (ITUC) och medlem i International Solidarity Management Board.

Arto-Kuusiola.jpg

Liisa Leino

f. 1960, pedagogie magister

Styrelseordförande och verkställande direktör i Leinovalu Oy, ersättare i Varmas styrelse sedan 2011, mandatperioden utgår 2013

Styrelseledamot i Metsä Board Oyj, Rautaruukki Abp, Elomatic Ab, Finlands Näringsliv EK och Teknologiindustrin rf samt medlem i delegationerna vid Näringslivets Delegation EVA och Näringslivets forskningsinstitut ETLA.*

Liisa_leino.jpg

Ny styrelseledamot från 1.1.2013 (förvaltningsrådets beslut 4.12.2012):

Kari Jordan, f. 1956, bergsråd, ekonom
Koncernchef för Metsä Group, verkställande direktör för andelslaget Metsäliitto Osuuskunta, mandatperioden utgår 2013.

Symbolen * i förteckningen ovan innebär att styrelseledamoten i fråga hör till den operativa ledningen i ett av Varmas betydande kundföretag; de övriga ledamöterna är oavhängiga på det sätt som avses i koden för bolagsstyrning (rekommendation nr 15).