Varma - Årsredovisning 2012

Valutskott

Förvaltningsrådet utnämner valutskottet inom sig eller bland styrelsens ledamöter. Lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag förutsätter att antingen ordföranden eller vice ordföranden väljs på förslag av de ledamöter i förvaltningsrådet som representerar de försäkrade.

Förutom ordföranden och vice ordföranden har valutskottet fyra andra ledamöter, av vilka

  • två väljs på förslag av de ledamöter i förvaltningsrådet som representerar försäkringstagarna
  • två väljs på förslag av de ledamöter i förvaltningsrådet som representerar de försäkrade.

Som valutskottets ordförande verkar förvaltningsrådets ordförande Tapio Kuula. De försäkrade representeras av utskottets vice ordförande Martti Alakoski (vice ordförande i Varmas förvaltningsråd), Mikko Mäenpää (vice styrelseordförande i Varma) och Veli-Matti Töyrylä (ledamot i Varmas styrelse), och försäkringstagarna representeras av utskottets ordförande Tapio Kuula, Ole Johansson (vice styrelseordförande i Varma) och Kari Jordan (förvaltningsrådets vice ordförande).

Valutskottet bereder för bolagsstämman förslag till utnämnande av ledamöterna i förvaltningsrådet och deras arvoden. För förvaltningsrådet bereder valutskottet förslag till utnämnande av styrelseledamöterna och deras arvoden. Valutskottet har inga andra uppgifter.