Varma - Årsredovisning 2012

Förvaltningsrådsledamöternas arvoden

År 2012 sammanträdde förvaltningsrådet tre gånger. I sammanträdena deltog i genomsnitt 75,9 procent av ledamöterna. Tabellen nedan anger uppgifterna per ledamot för 2012.

Bolagsstämman fattar beslut om arvodena för förvaltningsrådets ledamöter. Årsarvodet för förvaltningsrådets ordförande är 5 000 euro, för vice ordförandena 3 800 euro och för övriga ledamöter 2 500 euro. Dessutom betalas till förvaltningsrådets ledamöter ett mötesarvode på 300 euro.

Ledamöterna i förvaltningsrådet är försäkrade enligt 8 § i lagen om pension för arbetstagare, enligt vilken ArPL-avgift betalas på arvodet.

Varmas förvaltningsråd 2012 – deltagande och arvoden
Förvaltnings-Mötes- och
rådets möten,Val-utskotts-
NamndeltagandeutskottetÅrsarvode, €arvoden, €Sammanlagt, €
Ordförande
Tapio Kuula3/32/25 0001 5006 500
Viceordförande
Martti Alakoski3/32/23 8001 5005 300
Kari Jordan3/31/23 8001 2005 000
Ledamöter
Juri Aaltonen3/32 5009003 400
Berndt Brunow0/32 5002 500
Erkki Etola2/32 5006003 100
Stig Gustavson2/32 5006003 100
Ilkka Hallavo1/32 5003002 800
Tauno Heinola3/32 5009003 400
Matti Huutola0/1625625
Tapio Korpeinen3/32 5009003 400
Seppo Koskinen0/1625625
Päivi Kärkkäinen1/32 5003002 800
Riitta Laitasalo2/21 8756002 475
Olli Luukkainen2/32 5006003 100
Ilkka Nokelainen2/21 8756002 475
Jari Paasikivi2/21 8756002 475
Hannu Penttilä2/32 5006003 100
Antti Piippo0/32 5002 500
Markus Rauramo3/32 5009003 400
Pertti Saarela2/32 5006003 100
Leena Saarinen1/1625300925
Kari Sairo3/32 5009003 400
Mika Seitovirta2/32 5006003 100
Saana Siekkinen2/21 8756002 475
Antti Sippola3/32 5009003 400
Pekka Soini2/21 6706002 270
Jorma J. Takanen3/32 5009003 400
Pekka Tefke1/1625300925
Kari Virta2/32 5006003 100
Anssi Vuorio3/32 5009003 400
Göran Åberg2/32 5006003 100