Varma - Årsredovisning 2012

Styrelseledamöternas arvoden

År 2012 sammanträdde styrelsen 9 gånger. I genomsnitt deltog 82,2 procent av ledamöterna ersättarna medräknade. Tabellen nedan anger uppgifterna per ledamot för 2012.

Varmas förvaltningsråd fattar beslut om bolagsstyrelsens arvoden. År 2012 var styrelsens arvoden följande:

Årsarvode 2012:

  • ordförande 40 000 euro
  • vice ordförande 28 000 euro
  • ledamot 16 000 euro
  • ersättare 12 000 euro

Mötesarvodet för ordföranden, vice ordförandena, ledamöterna och ersättarna är 500 euro. Ovan nämnda mötesarvode betalas även för styrelseutskottens och presidiets sammanträden samt för deltagande i förvaltningsrådets sammanträden.

Förvaltningsrådet bestämde 4.12.2012 att höja arvodena för 2013 enligt följande:

  • i årsarvode betalas till ordföranden 45 000 euro, till vice ordförandena 32 000 euro, till ledamöterna 18 000 euro och till ersättarna 13 000 euro;
  • mötesarvodet är 600 euro.

Styrelseledamöterna är försäkrade enligt 8 § i lagen om pension för arbetstagare, enligt vilken ArPL-avgift ska betalas på arvodet.

Varmas styrelse 2012 – deltagande och arvoden
StyrelsensNominerings-Mötes- och
möten,och ersätt-Revisions-Val-Förvaltnings-utskotts-
NamndeltagandeningsutskottetutskottetutskottetrådetÅrsarvode, €arvoden, €Sammanlagt, €
Ordförande
Sakari Tamminen9/97/72/23/340 00010 50050 500
Viceordförande
Ole Johansson6/94/72/228 0005 60033 600
Mikko Mäenpää8/97/72/22/22/328 00010 10038 100
Ledamöter
Riku Aalto5/612 0002 50014 500
Mikael Aro8/916 0004 00020 000
Johanna Ikäheimo7/92/316 0004 50020 500
Ari Kaperi7/916 0003 50019 500
Lasse Laatunen8/92/316 0005 00021 000
Karsten Slotte8/92/216 0005 00021 000
Kari Stadigh8/92/316 0005 00021 000
Kai Telanne8/92/216 0005 00021 000
Veli-Matti Töyrylä8/92/23/316 0006 10022 100
Ersättare
Mikko Ketonen6/912 0003 00015 000
Arto Kuusiola9/912 0004 50016 500
Liisa Leino6/92/312 0004 00016 000