Varma - Årsredovisning 2012

Kesätyö_SE.jpg

Varma fick hedersomnämnande som sommararbetsgivare

Varma fick ett hedersomnämnande i tävlingen Ansvarsfullt sommarjobb 2012. Informationen om arbetsgivarna kom från ungdomarna som sommarjobbade i organisationerna. Ungdomarna tillfrågades hur nöjda de är med sina arbetsgivare och hur principerna för ett bra sommarjobb uppfylls.

Tävlingen arrangerades inom ramen för kampanjen Ansvarsfullt sommarjobb, som fördes av Barn- och ungdomsstiftelsen i Finland, Alma Media, Monster.fi och Sonera och vars syfte var att utmana arbetsgivarna till att erbjuda ungdomarna fler och bättre sommarjobb.

Läs mer om tävlingen och kampanjen Ansvarsfullt sommarjobb (endast på finska).