Varma - Årsredovisning 2012

Puu_SE.jpg

Kampanjen Hyvän työn puu samlade ihop tankar och idéer om arbete

Under vår kampanj Hyvän työn puu frågade vi människor vad gott arbete innebär för dem. Det virtuella trädet på kampanjens webbplats växte i takt med att dess löv fylldes av tankar om gott arbete.

Deltagarna fick också rösta fram en organisation till vilken Varma donerar finländskt arbete värt 5 000 euro. De föreslagna organisationerna var Boendeservicestiftelsen ASPA, Dövas servicestiftelse och Väestöliitto. ASPA fick nästan 2 000 av sammanlagt drygt 5 000 röster.

Donationen går till att stöda ASPA:s projekt Silta työhön, som hjälper partiellt arbetsförmögna, funktionshindrade och människor i en svår arbetsmarknadsställning att få arbete. Det går ut på att rekrytera arbetsgivare som är beredda att ge svårsysselsatta personer arbete. Som verksamhetsmodeller använder man sig av arbetsträning, delfinansierad praktik och utbildade arbetsplatscoacher.

Läs olika tankar om gott arbete som antecknats på löven i trädet (endast på finska).