Varma - Årsredovisning 2012

Varma i korthet

Varma pensionsförsäkrar arbete som utförs i Finland. Varma är ett ömsesidigt bolag som ägs av sina företags- och företagarkunder, de försäkrade arbetstagarna samt ägarna av garantikapitalet. Vi sköter det lagstadgade arbetspensionsskyddet för privatanställda och företagare på ett effektivt och konkurrenskraftigt sätt. Vi har cirka 70 000 företagar- och arbetsgivarkunder, och vi ansvarar för över 870 000 personers arbetspensionsskydd.

Vi placerar de medel som inflyter i form av pensionsavgifter lönsamt och tryggt för nuvarande och framtida pensioner. Med en placeringsportfölj på 34,4 miljarder euro är Varma den största privata placeraren i Finland.

Varmas huvudkontor ligger på Sundholmen i Helsingfors, och vårt kontaktchefsnät täcker så gott som hela landet.