Varma - Årsredovisning 2012

Placeringarna grupperade enligt risk

Värdet på Varmas placeringar var 34,4 miljarder euro. Alla tillgångskategorier gav en positiv avkastning, sammanlagt 7,7 procent. Andelen ränteplaceringar minskade i placeringsportföljen medan andelen aktier och andra placeringar ökade.

Placeringarna grupperade enligt risk 2012
Riskför-Riskför-Avkast-Avkast-24 mån.
delningdelningnings-%nings-%Volati-Modifierad
mn €, gängse värde31.12.12%31.12.11%31.12.1231.12.11litetduration
Ränteplaceringar12 575,836,613 151,441,34,44,2
Lånefordringar2 441,07,12 947,89,33,23,9
OECD/EES-statsobligationer4 052,211,85 593,117,63,65,12,8 1)4,3 2)
Företagsobligationer5 347,415,53 030,99,58,14,9
Penningmarknadsinstrument och depositioner735,22,11 579,55,00,71,0
Aktieplaceringar11 726,934,19 728,030,514,5-13,0
Noterade aktier8 566,624,96 883,421,614,9-18,917,1
Kapitalplaceringar2 394,37,02 099,16,613,09,6
Onoterade aktier766,12,2745,62,315,520,7
Fastighetsplaceringar4 463,513,04 447,214,04,56,4
Direkta fastighetsplaceringar3 960,611,53 975,012,54,65,9
Fastighetsplaceringsfonder och kollektiva investeringar502,91,5472,31,53,111,2
Övriga placeringar5 640,016,44 525,514,26,04,5
Hedgefonder3 779,411,03 571,511,26,83,52,6
Råvarufonder289,40,8112,90,4
Övriga placeringar1 571,14,6841,12,66,010,9
34 406,1100,031 852,1100,07,7-2,14,2
1)Volatiliteten har beräknats utifrån alla obligationer (inte bara statsobligationer).
2)Modifierad duration för alla obligationer.