Varma - Årsredovisning 2012

Arbetsmiljöledning ger resultat

Våra tjänster inom arbetsmiljöledning och rehabilitering hjälper Varmas kundföretag att allt bättre ta hand om sin personal och att minska pensionskostnaderna och kostnaderna för sjukfrånvaro. Vårt mål är att våra kunder ska ha de lägsta arbetspensionskostnaderna i branschen.

Arbetsmiljöledning är ett koncept som utvecklas utifrån företagets egen kunskap om risker som utgör hot mot arbetsförmågan och om styrkorna i företagets verksamhet. Det tydliggör chefsarbetet samtidigt som arbetet löper smidigare, arbetskonditionen förbättras och det blir lättare att lösa olika hälsoproblem. År 2012 samarbetade vi med cirka 650 företag inom detta koncept.

Under årets lopp såg vi över vår coachning inom arbetsmiljöledning. Via vår Lärstig för arbetsmiljöledning fick våra kunder färdigheter att bedöma nuläget för sin arbetsmiljöledning, sätta upp mål och tillämpa arbetshälsofrämjande metoder i praktiken. År 2012 deltog omkring 200 personer från både mindre och större kundföretag i coachningen, och responsen från deltagarna var mycket positiv.

Vi har kartlagt effekten av våra tjänster bland de kundföretag som inlett ett arbetshälsoprojekt i samarbete med oss. Våra kunder är huvudsakligen nöjda med arbetshälsotjänsterna och med samarbetet med Varma, som säkerställer att arbetsmiljöledningen integreras i företagens verksamhet. Projekten har haft en positiv effekt. Bland annat har det praktiska chefsarbetet åskådliggjorts och modellen för tidigt stöd tagits i bruk med framgång. Dessutom har stora förändringar åstadkommits genom arbetsmiljöledning: de anställda trivs bättre i arbetet och pensionsavgiftsklassen har blivit lägre.

Rehabiliteringsprogrammen ökade trots recessionen

Antalet rehabiliteringsansökningar fortsatte att öka hos Varma under 2012 med sammanlagt 13,1 procent. Trots den ekonomiska recessionen ökade antalet yrkesinriktade rehabiliteringsprogram som genomförs på arbetsplatsen, dvs. arbetsprövningar, arbetsträningar och läroavtal, med 25 procent jämfört med 2011. Sysselsättningen efter slutförd rehabilitering var alltjämt god: nästan 72 procent av alla rehabiliteringsklienter vid Varma fortsatte i arbetslivet efter rehabiliteringen.

Varma2012_graafit_SWE_18.jpg

År 2012 övergick 3 662 personer till rehabiliteringsstöd och invalidpension (nya pensioner, Varma som huvudinstitution).

 

Under redovisningsåret utredde vi hur personer som slutförde sin rehabilitering 2008 har klarat sig i arbetslivet. År 2008 var 65 procent av dem med i arbetslivet, och år 2011 arbetade fortfarande 53 procent av dem. En stor del av rehabiliteringsklienterna har således kunnat stanna kvar i arbetslivet minst tre år efter slutförd rehabilitering.

Vi har bett våra kundföretag ge exempel på orsaker och processer som har lett till invalidpension för att vi ska kunna vidareutveckla kundernas arbetshälsofrämjande processer och för att företagen på förhand ska kunna ingripa i faktorer som hotar personalens arbetsförmåga. Vi inledde också en utredning om företagarnas arbetsförmåga som ska bli färdig 2013. Denna information utnyttjar vi för att utveckla våra tjänster till företagare.

Vidare effektiviserade vi samarbetet med regionala serviceproducenter för att möjliggöra ännu bättre rehabiliteringsplaner för våra rehabiliteringsklienter.

Rehabiliteringsklienterna använder sig flitigt av våra webbtjänster. Omkring 40 procent av alla rehabiliteringsansökningar lämnas in elektroniskt. År 2012 utökade vi våra elektroniska tjänster för att göra handläggningen av rehabiliteringsärenden smidigare.