Varma - Årsredovisning 2012

Varmas grundläggande uppgift

Varmas grundläggande uppgift är att trygga pensionerna. Vår verksamhet bygger på arbete som utförs i Finland och ett hållbart arbetspensionssystem. Vi sköter det lagstadgade arbetspensionsskyddet för privatanställda och företagare. Vi placerar de medel som vi samlar in i form av pensionsavgifter lönsamt och tryggt för nuvarande och framtida pensioner. Varma är en eftertraktad och sakkunnig samarbetspartner inom arbetsmiljöledning. Vårt mål är att de anställda i våra kundföretag mår bättre i sitt arbete och orkar stanna längre kvar i arbetslivet.

perustehtava_SWE.jpg

 

Arbetspensionsavgifterna används för utbetalning av pensioner och fondering för framtida pensioner

Det finländska förmånsbaserade arbetspensionssystemet är delvis fonderat. Största delen av de arbetspensionsförsäkringsavgifter som tas ut av arbetsgivarna och arbetstagarna går till att finansiera de pensioner som ska utbetalas samma år. En del av avgifterna fonderas för framtida pensionsutbetalningar. Omkring en fjärdedel av de löpande pensionerna finansieras med tidigare insamlade pensionsmedel och den avkastning som dessa gett. En liten del av avgifterna används till att täcka arbetspensionssystemets, dvs. arbetspensionsbolagens och Pensionsskyddscentralens, verksamhetsutgifter samt lagstadgade avgifter.

Arbetspensionsmedlen ska enligt lag placeras lönsamt och tryggt. En del av placeringsintäkterna går till att dels stärka pensionsansvaren, dels upprätthålla arbetspensionsförsäkringsbolagets solvens, dvs. verksamhetskapital. Arbetspensionsbolaget kan utgående från sin solvens och verksamhetens effektivitet dela ut kundåterbäringar.

I fråga om företagarnas pensionsskydd används hela FöPL-avgiften till att täcka de löpande pensionerna samma år, dvs. medlen fonderas inte.

rahavirrat_SWE.jpg