Varma - Årsredovisning 2012

Vi handlägger pensionerna korrekt och i tid och främjar arbetshälsan

Pensionsbeslutet är av avgörande betydelse för en människas framtid. Arbetspensionen är en lagstadgad socialskyddsförmån, och därför är vi noga med att se till att besluten är felfria och servicen snabb. Vi betalar ut nya pensioner så snabbt som möjligt för att säkerställa att kundens utkomst fortsätter utan avbrott. År 2012 lyckades vi till 98 procent i vårt mål att betala ut nya pensioner inom 4 dagar från det att Varma fattat beslutet.

Vi erbjuder tillförlitlig och praktisk information om pensionsskyddet. Det är lätt för kunderna att sköta sina pensionsärenden hos Varma; pensionssökandena gav oss betyget 9,2 för vår service år 2012.

Fokus på god arbetsförmåga

Arbetshälsofrämjande företagsledning är ett framgångskoncept som hjälper Varmas kundföretag att ta hand om sin personal och minska pensionskostnaderna. Hög lönsamhet förutsätter god arbetsförmåga.

Våra tjänster för arbetshälsofrämjande företagsledning och rehabilitering hjälper de anställda att stanna kvar längre i arbetslivet och på så sätt förbättra sitt pensionsskydd. En god arbetsförmåga, dvs. motsatsen till arbetsoförmåga, gynnar förutom de anställda själva även företagen och hela samhällsekonomin.

Spiralen som leder till arbetsoförmåga kan brytas

Lagstadgad arbetspensionsrehabilitering ger arbetstagare och företagare möjlighet att fortsätta i arbetslivet då de löper risk att förlora sin arbetsförmåga.

År 2012 kunde cirka 1 100 anställda i Varmas kundföretag fortsätta i arbetslivet efter rehabilitering. Vi säkerställer rehabiliteringens effektivitet genom att samarbeta med den anställda, arbetsplatsen och företagshälsovården. Varmas experter inom arbetshälsa och rehabilitering samarbetar tätt för att göra servicekedjan så smidig som möjligt för klienten.