Varma - Årsredovisning 2012

Varma pensionsförsäkrar arbete som utförs i Finland

Varmas verksamhet baserar på arbete som utförs i Finland och vårt ansvar att sörja för ett hållbart arbetspensionssystem. Vår främsta uppgift är att trygga pensionerna.

Arbetspension intjänas för allt arbete och all företagsverksamhet. Pensionen bestäms utifrån förvärvs- eller företagarinkomsten och är avsedd att garantera en skälig levnadsstandard efter pensionering. Arbetspensionen för den privata sektorn är en central del av den lagstadgade sociala tryggheten i Finland.

Arbetspensionerna finansieras med de försäkringsavgifter som betalas av arbetsgivarna och löntagarna och med intäkterna från placeringsverksamheten. Goda placeringsintäkter minskar bland annat trycket att höja pensionsavgiften då befolkningen blir allt äldre.

Vi erbjuder våra kunder försäkrings- och pensionstjänster i anslutning till det lagstadgade arbetspensionsskyddet och utökar pensionsmedlen för att trygga de nuvarande och framtida pensionerna. Omkring 70 000 företag och företagare har valt Varma som sitt arbetspensionsbolag. Vi ser detta som ett erkännande för vårt starka kunnande i att hantera försäkringar.

Samarbete för längre arbetskarriärer

Finland behöver finländskt arbete, framgångsrika och konkurrenskraftiga företag samt längre arbetskarriärer. Allt detta behövs också för att trygga finansieringen av arbetspensionerna i framtiden.

Varma samarbetar varje år med hundratals företag i syfte att hjälpa människor att stanna längre kvar i arbetslivet. Våra tjänster inom arbetsmiljöledning och rehabilitering främjar arbetsförmågan och hjälper på så sätt de försäkrade att förlänga sin yrkesverksamma tid.

Ett starkt pensionssystem ger trygghet

Det förmånsbaserade arbetspensionssystemet ger trygghet och stabilitet i det osäkra ekonomiska läget. Arbetspensionerna och de medel som fonderats för dessa är väl tryggade även i tider av ekonomiskt tumult.

Den åldrande befolkningen och behovet av längre arbetskarriärer är utmaningar som direkt berör såväl företagen som individerna. Centrala faktorer i arbetet med att förlänga arbetskarriärerna är förutom pensionsåldern även sysselsättningsgraden samt åtgärder som vidtas för att öka produktiviteten och förebygga arbetsoförmåga.