Varma - Årsredovisning 2012

Vi sköter våra kunders arbetspensionsskydd

Varma sköter pensionsskyddet för privatanställda och företagare effektivt och konkurrenskraftigt.

Varma har haft den bästa driftskostnadseffektiviteten och solvensen i branschen i flera år. En god kostnadseffektivitet och ett starkt verksamhetskapital innebär lägre arbetspensionsavgifter för kunderna. Våra kundföretag har i många år fått de bästa kundåterbäringarna i hela branschen.

Vi samarbetar intensivt med våra kundföretag och följer upp att våra tjänster är effektiva och håller god kvalitet. Vi utvecklar kontinuerligt vår verksamhet för att den ska uppfylla kundernas behov och förväntningar och hjälper kundföretagen att hantera pensionskostnaderna genom att utveckla ledarskap med fokus på arbetshälsa. Gott samarbete resulterar i lägre kostnader.