Varma

Respons

1. Din allmänna åsikt om Varmas elektroniska årsredovisning?

(bedöm på skalan 1–5)

2. Hur nyttig anser du att följande information i årsredovisningen är?

(bedöm på skalan 1–5; ingen nytta – mycket nyttig)

3. Hittade du den information du sökte?

4. Saknar du någon information i årsredovisningen?
5. Utvecklingsförslag